Metodologičeski problemi rezultatata

Zillmann е бил неспособен да демонстрира каквото и да било увеличаване на женомразците или насилственото отношение и желание, въпреки че опитал.” и посочил за спонсора на доклада: “След запознаването с разнообразната интерпретация на откритията на Zillmann и Bryant, докладът на Surgeon-General казва, че единствените достоверни открития на това изследване, които доказват, че мъжете са по-склонни към грубост спрямо жените, след като гледат porno klipove, са тези: групата, която гледала порно оценявала по-точно разпространението на porno klipove, сексуалните практики в обществото. Контролната група, която не е видяла материала, имала склонност да подцени грубо колко често срещани са сексуалните porno klipove e актове” и коментира “Че дори този резултат може да е по-малко достоверен, отколкото изглежда, заради методологически проблеми. Zillmann и Bryant опитали да включат и хора, които не учат, в своето изследване, но много от тях напуснали групата, когато разбрали, че ще бъдат помолени да гледат порно. Това означавало, че контролната група се състояла от различни хора – по-възрастни, вероятно повече женени мъже, например – и така всякакви различия в отговорите, които давала групата, може само да отразяват различно отношение сред различните групи, дори никакви ефекти от порнографията. Проучването не било контролирано. Накрая се оказало, че това проучване може единствено да посочва, че по-възрастните женени мъже са по-малко критични към техните партньори, отколкото са младите, самотни студенти по психология, и че такива млади образовани мъже имат по-либерално отношение към ролята на жените и хомосексуалността и по-реалистични познания към сексуалните практики в обществото.”